Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen

Av Alexandra Kollontaj

130,00kr

Alexandra Kollontaj (1872 – 1952) höll 1921 en serie föreläsningar om kvinnans ställning i den ekonomiska och historiska samhällsutvecklingen vid Sverdlovuniversitetet. Det är dessa föreläsningar som har samlats i boken “Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen”.

Alexandra Kollontaj var inte bara teoretiker. När hon återvände till Ryssland 1917 hade hon redan under många år arbetat aktivt ute i Europa för rösträtt och mödraskydd för kvinnorna, för rätten till arbete på lika villkor som männen och för “rätten till kärlek”. Efter oktoberrevolutionen blev hon en tid folkkommissarie för uppfostran, barn- och kvinnovård. På 1920-talet inleddes Alexandra Kollontajs diplomatiska bana, först i Norge och Mexiko och sedan i Sverige 1930 – 1945, där hon till slut tjänstgjorde som ambassadör. Hon spelade en viktig roll för förhållandet mellan Sverige och Sovjetunionen under andra världskriget.

1 i lager

Beskrivning

Alexandra Kollontaj (1872 – 1952) höll 1921 en serie föreläsningar om kvinnans ställning i den ekonomiska och historiska samhällsutvecklingen vid Sverdlovuniversitetet. Det är dessa föreläsningar som har samlats i boken “Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen”.

Alexandra Kollontaj var inte bara teoretiker. När hon återvände till Ryssland 1917 hade hon redan under många år arbetat aktivt ute i Europa för rösträtt och mödraskydd för kvinnorna, för rätten till arbete på lika villkor som männen och för “rätten till kärlek”. Efter oktoberrevolutionen blev hon en tid folkkommissarie för uppfostran, barn- och kvinnovård. På 1920-talet inleddes Alexandra Kollontajs diplomatiska bana, först i Norge och Mexiko och sedan i Sverige 1930 – 1945, där hon till slut tjänstgjorde som ambassadör. Hon spelade en viktig roll för förhållandet mellan Sverige och Sovjetunionen under andra världskriget.

Huvudtesen i denna bok är att kvinnans ställning i samhället ytterst bestäms av hennes roll i produktionen. Alexandra Kollontaj behandlar kvinnans ställning bland annat under urkommunismen, i slavsamhället, i naturahushållningen, under hantverksproduktionen, under handelskapitalets uppgång och manufakturperioden, i det kapitalistiska samhället och i det socialistiska övergångssamhället. En och annan historisk detalj i framställningen kan idag te sig föråldrad, eftersom hon naturligtvis är beroende av sin tid empiriska vetande i historia, arkeologi etcetera. Men hennes framställning av det historiska skeendet är pedagogisk, livfull och fortfarande – mycket läsvärd. Betecknande nog skriver hon i förordet:

“Trots att jag är medveten om att min bok bara ger en fragmentarisk bild av lösningen på frågan om kvinnans ställning under ett visst stadium under revolutionen, har jag beslutat att ge ut föreläsningarna i deras ursprungliga form. Jag tror nämligen fullt och fast, att man genom att studera och förstår det förflutna, genom att historiskt undersöka kvinnan ställning i relation till den ekonomiska utvecklingen, på ett bättre sätt kan se våra aktuella uppgifter och stärka den kommunistiska världsåskådningens spirande frön.”

Ytterligare information

Vikt 0,280 kg
Författare

Alexandra Kollontaj