Världssystemanalysen – en introduktion

Av Immanuel Wallerstein

130,00kr

Författare: Immanuel Wallerstein

Svensk text

I Världssystemanalysen – en introduktion ger Immanuel Wallerstein en koncis och lättillgänglig presentation av det vittfamnande teoribygge som han lanserade för drygt trettio år sedan. Med tiden har världssystemanalysen blivit en allt vanligare metodologisk utgångspunkt inom de historiskt inriktade samhällsvetenskaperna, och även utanför universiteten växer intresset. Inte minst i globaliseringsdebatten är teorin ett ständigt återkommande diskussionsämne.

För första gången i en enda volym erbjuder nu Wallerstein en koncentrerad sammanfattning av världssystemanalysens grunder. Här ges en klar beskrivning av det moderna världssystemets kunskapsstrukturer, dess funktionssätt och dess stundande utmaningar. Wallerstein lyfter fram teorins centrala beståndsdelar: valet att överge nationalstaten som analysenhet till förmån för »världssystemet«, det långsiktiga perspektivet på historiska förlopp samt viljan att överskrida de akademiska barriärerna mellan discipliner som historia, statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Därefter tecknas en fascinerande bild av den moderna världens utveckling – från den kapitalistiska världsekonomins uppkomst på 1500-talet, via franska revolutionens omvälvningar fram till 1968 års kulturella världsrevolution. I ett avslutande kapitel behandlas det nuvarande världssystemets förestående slutkris och vilka gemensamma valmöjligheter vi har inför framtiden.

Boken ger en fullödig inledning till det världssystemanalytiska arbetet författad av teorins ursprungliga arkitekt, och är avsedd såväl för den intresserade allmänheten som för universitets- studenter och forskare.

1 i lager

Beskrivning

I Världssystemanalysen – en introduktion ger Immanuel Wallerstein en koncis och lättillgänglig presentation av det vittfamnande teoribygge som han lanserade för drygt trettio år sedan. Med tiden har världssystemanalysen blivit en allt vanligare metodologisk utgångspunkt inom de historiskt inriktade samhällsvetenskaperna, och även utanför universiteten växer intresset. Inte minst i globaliseringsdebatten är teorin ett ständigt återkommande diskussionsämne.

För första gången i en enda volym erbjuder nu Wallerstein en koncentrerad sammanfattning av världssystemanalysens grunder. Här ges en klar beskrivning av det moderna världssystemets kunskapsstrukturer, dess funktionssätt och dess stundande utmaningar. Wallerstein lyfter fram teorins centrala beståndsdelar: valet att överge nationalstaten som analysenhet till förmån för »världssystemet«, det långsiktiga perspektivet på historiska förlopp samt viljan att överskrida de akademiska barriärerna mellan discipliner som historia, statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Därefter tecknas en fascinerande bild av den moderna världens utveckling – från den kapitalistiska världsekonomins uppkomst på 1500-talet, via franska revolutionens omvälvningar fram till 1968 års kulturella världsrevolution. I ett avslutande kapitel behandlas det nuvarande världssystemets förestående slutkris och vilka gemensamma valmöjligheter vi har inför framtiden.

Boken ger en fullödig inledning till det världssystemanalytiska arbetet författad av teorins ursprungliga arkitekt, och är avsedd såväl för den intresserade allmänheten som för universitets- studenter och forskare.

Mer information

Vikt 0,21 kg
Författare

Immanuel Wallerstein