Filosofins elände

Av Karl Marx

130,00kr

Proudhon var den förste att kalla sig anarkist. Han försökte göra ett vetenskapligt system av sin lära. Även om Proudhon var en arbetare hade han ett begränsat klassmedvetande, han kom inte längre än en småborgarens insikter och perspektiv. Proudhons förvandlade ekonomen Ricardos vetenskapliga lära till godtyckliga hypoteser.

I ”Filosofins elände” redde Marx ut vad varans bytesvärde, bruksvärde, tillgång, efterfrågan konkurens och monopol verkligen är. I ”Filosofins elände” utvecklade Marx för första gången grundtankarna i den historiska materialismen. Sättet vi producerar på liksom sättet vi tillägnar oss det som produceras i samhället är inte godtyckligt. Det bestäms av det historiska produktionssättet och av klassmotsättningar.

Handkvarnen ger ett samhälle med feodalherrar, ångkvarnen ett med industrikapitalister. Människorna utformar sina idéer, principer och vetenskapliga begrepp i enlighet med de samhällerliga förhållandena. Såväl de samhällerliga förhållandena som idéerna om de samhällerliga förhållandena är historiska och övergående.

Historien har alltid varit en historia om klasskamp. De exploaterade och förtryckta klasserna reser sig mot sina förtryckare. Men nu har denna kamp nått ett stadium där den förtryckta klassen, proletariatet en gång för alla kan göra slut på allt vad utsugning och förtryck heter.

Framväxten av storindustri förenar proletariatet och det gemensamma intresset att upprätthålla lönenivån förenar arbetarna i sammanslutningar. Strejker är ett viktigt vapen i kampen. Proletariatet tvingas till kamp klass mot klass och klasskampen föder idén om politisk sammanslutning.

Klasskampen och den politiska kampen når sitt högsta uttryck när den bringats till en total revolution. Marx insåg att klasskampen och de ekonomiska kriserna upphör först i ett samhälle utan klasser där produktionen styrs av samhällets behov.

Slut i lager

Beskrivning

Proudhon var den förste att kalla sig anarkist. Han försökte göra ett vetenskapligt system av sin lära. Även om Proudhon var en arbetare hade han ett begränsat klassmedvetande, han kom inte längre än en småborgarens insikter och perspektiv. Proudhons förvandlade ekonomen Ricardos vetenskapliga lära till godtyckliga hypoteser.

I ”Filosofins elände” redde Marx ut vad varans bytesvärde, bruksvärde, tillgång, efterfrågan konkurens och monopol verkligen är. I ”Filosofins elände” utvecklade Marx för första gången grundtankarna i den historiska materialismen. Sättet vi producerar på liksom sättet vi tillägnar oss det som produceras i samhället är inte godtyckligt. Det bestäms av det historiska produktionssättet och av klassmotsättningar.

Handkvarnen ger ett samhälle med feodalherrar, ångkvarnen ett med industrikapitalister. Människorna utformar sina idéer, principer och vetenskapliga begrepp i enlighet med de samhällerliga förhållandena. Såväl de samhällerliga förhållandena som idéerna om de samhällerliga förhållandena är historiska och övergående.

Historien har alltid varit en historia om klasskamp. De exploaterade och förtryckta klasserna reser sig mot sina förtryckare. Men nu har denna kamp nått ett stadium där den förtryckta klassen, proletariatet en gång för alla kan göra slut på allt vad utsugning och förtryck heter.

Framväxten av storindustri förenar proletariatet och det gemensamma intresset att upprätthålla lönenivån förenar arbetarna i sammanslutningar. Strejker är ett viktigt vapen i kampen. Proletariatet tvingas till kamp klass mot klass och klasskampen föder idén om politisk sammanslutning.

Klasskampen och den politiska kampen når sitt högsta uttryck när den bringats till en total revolution. Marx insåg att klasskampen och de ekonomiska kriserna upphör först i ett samhälle utan klasser där produktionen styrs av samhällets behov.

Mer information

Vikt 0,301 kg
Författare

Karl Marx