Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Av Friedrich Engels

100,00kr

Fredrich Engels bok ” Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut” från 1886 visar Engels hur den marxistiska filosofin utvecklats från Hegel via Feuerbach.

Engels visar i sin bok en överväldigande kunskap om den europeiska filosofins historia från de gamla grekerna fram till han skrev boken under första halvan av 1886. Verket publicerades 1888. Boken är bra skriven och rekommenderas för varje marxistiskt intresserad arbetare som student som är intresserad av europeiska historien, filosofin, sociologin och den politiska vetenskapen.

Boken skall läsas som en samling av fyra essäer där första delen handlar om tiden från Hegel till Feuerbach: Engels gör en sammanfattning av hegelianska idealistiska tänkande som genomsyrade den tyska filosofin i mitten av 1800 talet, men också där en ny tid i filosofin anades. Det andra kapitlet handlar om idealismens död och framväxten av materialismen inom filosofin. Tredje kapitlet handlar om Feuerbachs religionsfilosofi. Liksom Engels i första stycket ger en överblick över Hegel så ger Engels läsaren en överblick över Feuerbachs framsteg som såväl begränsningar inom filosofin.

Ludwig Feuerbach kom att återupprätta materialismen efter Hegel, men han lyckades inte att bevara dennes revolutionära dialektik. Det blev Marx och Engels som fann syntesen: den dialektiska materialismen.

I fjärde stycket ger Engels sin sammanfattning av de tre föregående styckena; från feodalismen till dåtidens moderna kapitalism. Engels sammanfattar hur inte bara kristendomen blev den härskande klassens ideologi utan även hur filosofin blev ett verktyg i dess hegemoni. Marxismens uppkomst hade ett direkt samband med den klassiska filosofins slut.

Engels över 120 åriga karaktärisk av kapitalismen kunde lika gärna vara skriven i dessa dagar:

” Överproduktion och masselände- det förra orsak till det senare och tvärtom- det är den absurda motsägelse i vilken storindustrin utmynnar och vilken oundvikligen kräver att produktivkrafterna genom en ändring av produktionssättet lämnas fritt lopp.”

1 i lager

Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Fredrich Engels bok ” Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut” från 1886 visar Engels hur den marxistiska filosofin utvecklats från Hegel via Feuerbach.

Engels visar i sin bok en överväldigande kunskap om den europeiska filosofins historia från de gamla grekerna fram till han skrev boken under första halvan av 1886. Verket publicerades 1888. Boken är bra skriven och rekommenderas för varje marxistiskt intresserad arbetare som student som är intresserad av europeiska historien, filosofin, sociologin och den politiska vetenskapen.

Boken skall läsas som en samling av fyra essäer där första delen handlar om tiden från Hegel till Feuerbach: Engels gör en sammanfattning av hegelianska idealistiska tänkande som genomsyrade den tyska filosofin i mitten av 1800 talet, men också där en ny tid i filosofin anades. Det andra kapitlet handlar om idealismens död och framväxten av materialismen inom filosofin. Tredje kapitlet handlar om Feuerbachs religionsfilosofi. Liksom Engels i första stycket ger en överblick över Hegel så ger Engels läsaren en överblick över Feuerbachs framsteg som såväl begränsningar inom filosofin.

Ludwig Feuerbach kom att återupprätta materialismen efter Hegel, men han lyckades inte att bevara dennes revolutionära dialektik. Det blev Marx och Engels som fann syntesen: den dialektiska materialismen.

I fjärde stycket ger Engels sin sammanfattning av de tre föregående styckena; från feodalismen till dåtidens moderna kapitalism. Engels sammanfattar hur inte bara kristendomen blev den härskande klassens ideologi utan även hur filosofin blev ett verktyg i dess hegemoni. Marxismens uppkomst hade ett direkt samband med den klassiska filosofins slut.

Engels över 120 åriga karaktärisk av kapitalismen kunde lika gärna vara skriven i dessa dagar:

” Överproduktion och masselände- det förra orsak till det senare och tvärtom- det är den absurda motsägelse i vilken storindustrin utmynnar och vilken oundvikligen kräver att produktivkrafterna genom en ändring av produktionssättet lämnas fritt lopp.”

Mer information

Vikt 0,143 kg
Författare

Friedrich Engels