Anti-Dühring

Av Friedrich Engels

100,00kr

Anti-Dühring av Friedrich Engels är vid sidan av Karl Marx´ Kapitalet en av den tidiga marxismens allra viktigaste teoretiska verk. Här framställs för första gången marxismens världsåskådning i en sammanfattad och helgjuten form. Boken behandlar både filosofi, ekonomi och visionen av socialismen.

Anti-Dühring riktiga titel är egentligen Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen. Den publicerades 1877 som ett antal artiklar i de tyska socialdemokraternas tidning Vorwärts. Friedrich Engels såg sig föranledd att polemisera mot filosofen Eugen Dühring eftersom hans idéer fått ett visst inflytande bland dåtidens arbetare. Hade det inte varit för Friedrich Engels skrift hade dock Eugen Dühring förmodligen varit okänd för eftervärlden.

Precis som på Karl Marx och Friedrich Engels tid är den moderna socialismen en återspegling av det kapitalistiska samhällets motsättningar. Men som alla politiska ideologier har den också bestämda idéhistoriska rötter. Friedrich Engels vill i Anti-Dühring etablera marxismens teori som en vetenskap i förhållande till andra världsåskådningar och tankesätt. Detta gör Anti-Dühring till en i allra högsta grad aktuell skrift i våra dagar.

Marxismen har delvis sina rötter i upplysningen och framväxten av de erfarenhetsbaserade naturvetenskaperna. 1600-talsfilosofen René Descartes förkastade alla yttre auktoriteter och gjorde människans förnuft till filosofins domstol. Hans efterföljare drogs åt materialism men betraktade samtidigt företeelserna som fasta, statiska, isolerade och avgränsade från varandra.

Den moderna analytiska och positivistiska filosofin som av tradition har haft en stark ställning i de anglo-saxiska länderna fortsätter i samma fotspår.

Upplysningen i Tyskland fick sitt genombrott med Immanuel Kant på 1700-talet. Men den tyska filosofin utvecklades snabbt i idealistisk och romantisk riktning. Sin fullbordan fick den med G.W.F. Hegel som blottlade dialektiken som drivkraft för den historiska utvecklingen. Motsättningarna och deras sammanhang lyftes fram som verklighetens innersta väsen. Vår tids arvtagare till romantiken återfinns inom den kontinentala filosofin under namn som fenomenologi, existentialism och postmodernism.

I Anti-Dühring presenterar Friedrich Engels en helt ny filosofisk riktning som både är materialistisk och dialektisk. Den erkänner ingen religiös grund eller orsak till tillvaron och naturen. Den står för en materialism som är fylld av rörelse och dynamik. Tillämpad på historien visar den på en mänsklighet som utvecklas och där olika samhällssystem avlöser varandra. Socialismen blir en logisk lösning på de motsättningar som kapitalismen själv har skapat.

Friedrich Engels skrev polemiken mot Eugen Dühring helt i samförstånd med sin vapenbroder Karl Marx. Med sin dialektiska och historiska materialism bröt de ny filosofisk mark. Deras väg kom att följas och fördjupas av revolutionärer och socialistiska teoretiker under 1900-talet. Vägen ligger öppen för nya förmågor som förmår att tillämpa och vidareutveckla deras tänkande i vår omvälvande och händelserika tid. Oundgänglig färdkost på resan är Friedrich Engels klassiker Anti-Dühring. Se till att boken blir din! Studera, kämpa, lär!

Slut i lager

Beskrivning

Anti-Dühring av Friedrich Engels är vid sidan av Karl Marx´ Kapitalet en av den tidiga marxismens allra viktigaste teoretiska verk. Här framställs för första gången marxismens världsåskådning i en sammanfattad och helgjuten form. Boken behandlar både filosofi, ekonomi och visionen av socialismen.

Anti-Dühring riktiga titel är egentligen Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen. Den publicerades 1877 som ett antal artiklar i de tyska socialdemokraternas tidning Vorwärts. Friedrich Engels såg sig föranledd att polemisera mot filosofen Eugen Dühring eftersom hans idéer fått ett visst inflytande bland dåtidens arbetare. Hade det inte varit för Friedrich Engels skrift hade dock Eugen Dühring förmodligen varit okänd för eftervärlden.

Precis som på Karl Marx och Friedrich Engels tid är den moderna socialismen en återspegling av det kapitalistiska samhällets motsättningar. Men som alla politiska ideologier har den också bestämda idéhistoriska rötter. Friedrich Engels vill i Anti-Dühring etablera marxismens teori som en vetenskap i förhållande till andra världsåskådningar och tankesätt. Detta gör Anti-Dühring till en i allra högsta grad aktuell skrift i våra dagar.

Marxismen har delvis sina rötter i upplysningen och framväxten av de erfarenhetsbaserade naturvetenskaperna. 1600-talsfilosofen René Descartes förkastade alla yttre auktoriteter och gjorde människans förnuft till filosofins domstol. Hans efterföljare drogs åt materialism men betraktade samtidigt företeelserna som fasta, statiska, isolerade och avgränsade från varandra.

Den moderna analytiska och positivistiska filosofin som av tradition har haft en stark ställning i de anglo-saxiska länderna fortsätter i samma fotspår.

Upplysningen i Tyskland fick sitt genombrott med Immanuel Kant på 1700-talet. Men den tyska filosofin utvecklades snabbt i idealistisk och romantisk riktning. Sin fullbordan fick den med G.W.F. Hegel som blottlade dialektiken som drivkraft för den historiska utvecklingen. Motsättningarna och deras sammanhang lyftes fram som verklighetens innersta väsen. Vår tids arvtagare till romantiken återfinns inom den kontinentala filosofin under namn som fenomenologi, existentialism och postmodernism.

I Anti-Dühring presenterar Friedrich Engels en helt ny filosofisk riktning som både är materialistisk och dialektisk. Den erkänner ingen religiös grund eller orsak till tillvaron och naturen. Den står för en materialism som är fylld av rörelse och dynamik. Tillämpad på historien visar den på en mänsklighet som utvecklas och där olika samhällssystem avlöser varandra. Socialismen blir en logisk lösning på de motsättningar som kapitalismen själv har skapat.

Friedrich Engels skrev polemiken mot Eugen Dühring helt i samförstånd med sin vapenbroder Karl Marx. Med sin dialektiska och historiska materialism bröt de ny filosofisk mark. Deras väg kom att följas och fördjupas av revolutionärer och socialistiska teoretiker under 1900-talet. Vägen ligger öppen för nya förmågor som förmår att tillämpa och vidareutveckla deras tänkande i vår omvälvande och händelserika tid. Oundgänglig färdkost på resan är Friedrich Engels klassiker Anti-Dühring. Se till att boken blir din! Studera, kämpa, lär!

Mer information

Vikt 0,704 kg
Författare

Friedrich Engels