Vardagsslit och drömmarnas språk: Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson

Av Eva Adolfsson och Kristina Lundgren

48,00kr

Ur inledningen: Vi har velat fördjupa oss i några författarskap, Maria Sandels, Maj Hirdmans, Moa Martinssons och Inga Lena Larssons, därtill inventera de senaste årens rika ström av arbetarlitteratur, skriven av äldre kvinnor. Vi försöker studera dem inte som litteraturens bifigurer, den lilla kvinnliga bården, utan i deras egen rätt. Med vetenskapliga ambitioner: att ge nya och sammanhängande kunskaper om författarliv och om tematiska och stilistiska linjer i deras verk. Med personligt engagemang: de levnadsöden och verk vi skriver om är inte döda studieobjekt, utan spännande dramer som griper in i våra egna liv och tankar. Det handlar om levda och gestaltade konflikter som är brännbara också för oss: motsättningar mellan lantlig kvinnokultur och vårt nya urbana liv; mellan kvinnomedvetande och mansdominerad politik; mellan vardagsgöra och högt svävande tanke.

1 i lager

Beskrivning

Ur inledningen: Vi har velat fördjupa oss i några författarskap, Maria Sandels, Maj Hirdmans, Moa Martinssons och Inga Lena Larssons, därtill inventera de senaste årens rika ström av arbetarlitteratur, skriven av äldre kvinnor. Vi försöker studera dem inte som litteraturens bifigurer, den lilla kvinnliga bården, utan i deras egen rätt. Med vetenskapliga ambitioner: att ge nya och sammanhängande kunskaper om författarliv och om tematiska och stilistiska linjer i deras verk. Med personligt engagemang: de levnadsöden och verk vi skriver om är inte döda studieobjekt, utan spännande dramer som griper in i våra egna liv och tankar. Det handlar om levda och gestaltade konflikter som är brännbara också för oss: motsättningar mellan lantlig kvinnokultur och vårt nya urbana liv; mellan kvinnomedvetande och mansdominerad politik; mellan vardagsgöra och högt svävande tanke.

Mer information

Författare

Eva Adolfsson, Kristina Lundgren