Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck

50,00kr

Sverige har aldrig varit en etniskt homogen nation och är det än mindre i dag. Detta allt mer heterogena land präglar dock inte dess arbetsmarknads villkor och arbetssätt. Dess logik bygger fortfarande på exkludering med etnisk homogenitet som ledstjärna. Här är den tredje boken i rasismserien: Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck.

Parallellt med invandringen har en underklass baserad på etnicitet växt fram. Den vittnar om de barriärer inom vårt land som rasism och diskriminering sätter upp för tillhörighet och deltagande. Människors livsmöjligheter har i dag en mycket tydlig etnisk dimension, vid sidan om klass- och könsskillnader.

Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck belyser den segregerade och skiktade arbetsmarknaden. Den reella möjligheten för invandrare att utöva sitt medborgarskap måste stärkas. Nya former för tillhörighet och deltagande är nödvändiga i strävan efter ett jämlikt samhälle. I boken belyses frågor om hur rasistiska mönster kan förstås och brytas. Samhälleliga och fackliga strategier för förändring lyfts fram.

Slut i lager

Beskrivning

Sverige har aldrig varit en etniskt homogen nation och är det än mindre i dag. Detta allt mer heterogena land präglar dock inte dess arbetsmarknads villkor och arbetssätt. Dess logik bygger fortfarande på exkludering med etnisk homogenitet som ledstjärna. Här är den tredje boken i rasismserien: Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck.

Parallellt med invandringen har en underklass baserad på etnicitet växt fram. Den vittnar om de barriärer inom vårt land som rasism och diskriminering sätter upp för tillhörighet och deltagande. Människors livsmöjligheter har i dag en mycket tydlig etnisk dimension, vid sidan om klass- och könsskillnader.

Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck belyser den segregerade och skiktade arbetsmarknaden. Den reella möjligheten för invandrare att utöva sitt medborgarskap måste stärkas. Nya former för tillhörighet och deltagande är nödvändiga i strävan efter ett jämlikt samhälle. I boken belyses frågor om hur rasistiska mönster kan förstås och brytas. Samhälleliga och fackliga strategier för förändring lyfts fram.

Mer information

Vikt 0,124 kg