Ras, nation, klass – Etienne Balibar & Immanuel Wallerstein

193,00kr

Hur kan det komma sig att rasismen, ett halvsekel efter nazismens nederlag och fyrtio år efter avkolonialiseringens epok, fortfarande är ett växande problem? Genom en dialog mellan den franske filosofen Etienne Balibar och den amerikanske historikern och sociologen Immanuel Wallerstein tar sig Ras, Nation, Klass an denna fråga. Båda grundar sina bidrag i ett flera decennier långt analytiskt arbete ? där Balibar inspirerats av Louis Althusser och Wallerstein av Fernand Braudel.

Båda vill ifrågasätta den ofta framförda uppfattningen att rasismen är en förlängning av, eller tillbakafall i, de äldre samhällenas och gemenskapernas skräck för det främmande. De vill i stället se den som en social relation som på ett oupplösligt sätt är knuten till rådande samhällsstrukturer ? nationalstaten, arbetsdelningen och uppdelningen mellan centrum och periferi ? vilka själva i sin tur befinner sig under ständig rekonstruktion. Från sina respektive utgångspunkter analyserar författarna rasismen som ett modernt fenomen, och de understryker vikten av att förstå den i dess förhållande till dagens kapitalism och klasskamp. Framför allt lyfter deras dialog fram den sociala konflikt som den försvagade nationalstaten och den framväxande nationalismen och chauvinismen kan resultera i.

1 i lager

Beskrivning

Hur kan det komma sig att rasismen, ett halvsekel efter nazismens nederlag och fyrtio år efter avkolonialiseringens epok, fortfarande är ett växande problem? Genom en dialog mellan den franske filosofen Etienne Balibar och den amerikanske historikern och sociologen Immanuel Wallerstein tar sig Ras, Nation, Klass an denna fråga. Båda grundar sina bidrag i ett flera decennier långt analytiskt arbete ? där Balibar inspirerats av Louis Althusser och Wallerstein av Fernand Braudel.

Båda vill ifrågasätta den ofta framförda uppfattningen att rasismen är en förlängning av, eller tillbakafall i, de äldre samhällenas och gemenskapernas skräck för det främmande. De vill i stället se den som en social relation som på ett oupplösligt sätt är knuten till rådande samhällsstrukturer ? nationalstaten, arbetsdelningen och uppdelningen mellan centrum och periferi ? vilka själva i sin tur befinner sig under ständig rekonstruktion. Från sina respektive utgångspunkter analyserar författarna rasismen som ett modernt fenomen, och de understryker vikten av att förstå den i dess förhållande till dagens kapitalism och klasskamp. Framför allt lyfter deras dialog fram den sociala konflikt som den försvagade nationalstaten och den framväxande nationalismen och chauvinismen kan resultera i.

Mer information

Vikt 0,4 kg