På gränsen till genombrott? – Lena Gonäs

171,00kr

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Utvecklingen har gått fort på många områden. I arbetslivet ser vi dock fortfarande en mycket tydlig könsuppdelning och förändringen av villkoren går långsamt. Hur ser kvinnors och mäns arbetsliv ut i Sverige i dag och varför återskapas ständigt deras skilda villkor?

Resultaten pekar på en ojämn kamp mellan struktur och individ. Även om kvinnor utför samma uppgifter som män på en arbetsplats kan deras totala arbetsbelastning bli högre än männens. Att arbetsplatser är utformade med mannen som norm och att den traditionella fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet består, vidmakthåller en könsordning som verkar till kvinnors nackdel.

Vad kan man då göra för att förändra? Den här boken visar på en rad möjliga metoder. Interaktiv forskning, att tillsammans med lokala aktörer sätta upp mål, hitta arbetsformer och genomföra insatser, kan vara vägar att skapa öppningar för förändring. Medvetenhet om hinder för jämställdhet och ett intresse för att skapa en ny ordning är viktiga förutsättningar för att förvandla den politiskt korrekta retoriken till vardagspraktik.

Det här är resultatet av ett unikt, stort och interdisciplinärt forskningsprojekt Kön och Arbete.

2 i lager

Beskrivning

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Utvecklingen har gått fort på många områden. I arbetslivet ser vi dock fortfarande en mycket tydlig könsuppdelning och förändringen av villkoren går långsamt. Hur ser kvinnors och mäns arbetsliv ut i Sverige i dag och varför återskapas ständigt deras skilda villkor?

Resultaten pekar på en ojämn kamp mellan struktur och individ. Även om kvinnor utför samma uppgifter som män på en arbetsplats kan deras totala arbetsbelastning bli högre än männens. Att arbetsplatser är utformade med mannen som norm och att den traditionella fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet består, vidmakthåller en könsordning som verkar till kvinnors nackdel.

Vad kan man då göra för att förändra? Den här boken visar på en rad möjliga metoder. Interaktiv forskning, att tillsammans med lokala aktörer sätta upp mål, hitta arbetsformer och genomföra insatser, kan vara vägar att skapa öppningar för förändring. Medvetenhet om hinder för jämställdhet och ett intresse för att skapa en ny ordning är viktiga förutsättningar för att förvandla den politiskt korrekta retoriken till vardagspraktik.

Det här är resultatet av ett unikt, stort och interdisciplinärt forskningsprojekt Kön och Arbete.

Mer information

Vikt 0,4 kg