Multituden – Krig och demokrati i imperiets tidsålder

Av Antonio Negri och Michael Hardt

175,00kr

Författare: Michael Hardt, Antonio Negri

Svensk text

Världen befinner sig sedan en tid tillbaka i ett permanent krigstillstånd. Konstitutionella garantier och skyddsmekanismer sätts ur spel, medborgerliga rättigheter suspenderas och det politiska styret underordnas de militära behoven. Undantagstillståndet har blivit ordningen för dagen. I en sådan situation kan det förefalla hopplöst att ens drömma om fred och verklig demokrati. Ändå är det just i detta läge som möjligheten av en demokrati i global skala börjar framträda på allvar.

I Multituden fortsätter Michael Hardt och Antonio Negri den brett upplagda analys av samtidens politiska villkor som inleddes i deras mycket uppmärksammade bok Imperiet. Medan föregångaren var fokuserad på de nya suveränitetsformer och maktstrukturer som framträder i och med globaliseringen, riktar denna uppföljare i stället sökarljuset mot motståndets möjligheter.

De senaste årens politiska, ekonomiska och sociala utveckling har inte bara skapat nya hierarkier och dominansförhållanden utan också öppnat möjligheter för ett radikalt alternativ till imperiets globala maktordning. Under det rådande krigstillståndets våld och förtyck gror ett okuvligt begär efter en demokratisk värld. Multituden är namnet på den gränslösa kraft som bär upp detta projekt.

»Hardt och Negri tillhör ett mycket sällsynt släkte: politiska teoretiker som faktiskt tror på människor och deras förmåga och omdöme att styra sig själva. Resultatet är ett inspirerande giftermål mellan realism och idealism.« Naomi Klein

Slut i lager

Beskrivning

Författare: Michael Hardt, Antonio Negri

Svensk text

Världen befinner sig sedan en tid tillbaka i ett permanent krigstillstånd. Konstitutionella garantier och skyddsmekanismer sätts ur spel, medborgerliga rättigheter suspenderas och det politiska styret underordnas de militära behoven. Undantagstillståndet har blivit ordningen för dagen. I en sådan situation kan det förefalla hopplöst att ens drömma om fred och verklig demokrati. Ändå är det just i detta läge som möjligheten av en demokrati i global skala börjar framträda på allvar.

I Multituden fortsätter Michael Hardt och Antonio Negri den brett upplagda analys av samtidens politiska villkor som inleddes i deras mycket uppmärksammade bok Imperiet. Medan föregångaren var fokuserad på de nya suveränitetsformer och maktstrukturer som framträder i och med globaliseringen, riktar denna uppföljare i stället sökarljuset mot motståndets möjligheter.

De senaste årens politiska, ekonomiska och sociala utveckling har inte bara skapat nya hierarkier och dominansförhållanden utan också öppnat möjligheter för ett radikalt alternativ till imperiets globala maktordning. Under det rådande krigstillståndets våld och förtyck gror ett okuvligt begär efter en demokratisk värld. Multituden är namnet på den gränslösa kraft som bär upp detta projekt.

»Hardt och Negri tillhör ett mycket sällsynt släkte: politiska teoretiker som faktiskt tror på människor och deras förmåga och omdöme att styra sig själva. Resultatet är ett inspirerande giftermål mellan realism och idealism.« Naomi Klein

Mer information

Vikt 0,899 kg
Författare

Antonio Negri, Michael Hardt