Maktparadoxen

Av Dacher Keltner

195,00kr

Med stöd av en mängd nyare forskning omprövar den amerikanska psykologen Dacher Keltner våra vanliga föreställningar om makt och socialt inflytande.
Utgångspunkten är att makt är en positiv förändringskraft som skapar individuell initiativkraft och legitimitet för förändringar i sociala gemenskaper. Makt ger möjlighet till socialt inflytande, att göra skillnad i världen – något som stärker individen och gynnar kollektivet. Makt uppstår och fördelas dagligen i all mänsklig social interaktion. Men till skillnad från den machiavelliska maktfilosofins manipulationer och våldshandlingar – som präglat mycket av vår syn på oss själva – hävdar Keltner att bestående socialt inflytande främst uppstår ur empati och generositet. Makt är inte något man tar, den är något man får –  genom att förbättra andras liv i de sociala nätverk där vi ingår.

1 i lager

Beskrivning

 Med stöd av en mängd nyare forskning omprövar den amerikanska psykologen Dacher Keltner våra vanliga föreställningar om makt och socialt inflytande.
Utgångspunkten är att makt är en positiv förändringskraft som skapar individuell initiativkraft och legitimitet för förändringar i sociala gemenskaper. Makt ger möjlighet till socialt inflytande, att göra skillnad i världen – något som stärker individen och gynnar kollektivet. Makt uppstår och fördelas dagligen i all mänsklig social interaktion. Men till skillnad från den machiavelliska maktfilosofins manipulationer och våldshandlingar – som präglat mycket av vår syn på oss själva – hävdar Keltner att bestående socialt inflytande främst uppstår ur empati och generositet. Makt är inte något man tar, den är något man får –  genom att förbättra andras liv i de sociala nätverk där vi ingår.
I den andra hälften av Keltners bok övergår den optimistiska tonen i en varning: Makt har nämligen den paradoxala förmågan att samtidigt som den kan bidra till att stärka individ och kollektiv, har den egenskapen att i för stora doser underminera hjärnas kapacitet för empatiska relationer till andra människor. Samtidigt skapar för lite makt, för lite socialt inflytande, både psykiskt och fysiskt lidande och underminerar människors förmåga att leva fullödiga liv. Keltner närmar sig en av samtidens ödesfrågor – jämlikheten.
I enkel språkdräkt och med slående exempel ur modern psykologisk forskning, roande experimentella erfarenheter och, inte minst, utifrån sina egna uppväxterfarenheter i ett allt mer ojämlikt USA redogör Keltner för forskningen i de psykologiska mekanismer som formar kollektiv och individ.


Bokförlaget Hansson & Bruce
ISBN:
9789198170832
Originalets titel The Power Paradox,
Svensk översättning av Erik Philipson.

Ytterligare information

Vikt 0,268 kg
Författare

Dacher Keltner