Introduktion till metoden i Kapitalet

Av Anders Lundkvist

60,00kr

1. Förord

2. Metodens grunddrag i den politiska ekonomin

3. Vara och värde (K, 31–42/49–62)

4. Förtingsligande; den enkla värdeformen (K, 42–54/62–76)

5. Förtingsligandets konsekvenser

6. Den ideella och reella övergången till penningen (K, 54–61 och 74–81 / 76–85 och 99–109)

7. Om förhållandet mellan teori och verklighet

8. Noter

9. Litteraturlista

1 i lager

Beskrivning

1. Förord

2. Metodens grunddrag i den politiska ekonomin

3. Vara och värde (K, 31–42/49–62)

4. Förtingsligande; den enkla värdeformen (K, 42–54/62–76)

5. Förtingsligandets konsekvenser

6. Den ideella och reella övergången till penningen (K, 54–61 och 74–81 / 76–85 och 99–109)

7. Om förhållandet mellan teori och verklighet

8. Noter

9. Litteraturlista

Mer information

Vikt 0,117 kg
Författare

Anders Lundkvist