Industrisamhälle i återvändsgränd

Av Otto Ullrich

30,00kr

“Den centrala punkten i min kritik är att marxismen, och de hittills förhärskande vänsterströmningarna, använder den storindustri som utvecklats av kapitalet som måttstock på högre utveckling. Men den är istället en centralmaktsorienterad produktivkraft, som framför allt höjer maktpotentialen.

Huruvida ett samhälle skall kunna kalla sig socialistiskt måste kunna utläsas hos individerna, i vilken mån det omfattande frihetsberövande som kapitalismen medfört nu blivit upphävt, i vilken mån den industriella omyndigheten är bruten, i vilken mån den uppsplittringen av livssfärerna reparerats och i vilken mån man har funnit ett nytt förhållningssätt till människans inre och yttre natur.

Så länge man inte åstadkommit väsentliga förändringar även på dessa områden i jämförelse med kapitalistiska samhällen, så länge har inte heller det kapitalistiska stadiet passerats.”

Så säger Otto Ullrich i sin kritik av storindustrin. I den här boken ger han ett värdefullt bidrag till den diskussion om teknik och samhälle som i Sverige inleddes men ingalunda avslutades i och med folkomröstningen om kärnkraften.

1 i lager

Beskrivning

“Den centrala punkten i min kritik är att marxismen, och de hittills förhärskande vänsterströmningarna, använder den storindustri som utvecklats av kapitalet som måttstock på högre utveckling. Men den är istället en centralmaktsorienterad produktivkraft, som framför allt höjer maktpotentialen.

Huruvida ett samhälle skall kunna kalla sig socialistiskt måste kunna utläsas hos individerna, i vilken mån det omfattande frihetsberövande som kapitalismen medfört nu blivit upphävt, i vilken mån den industriella omyndigheten är bruten, i vilken mån den uppsplittringen av livssfärerna reparerats och i vilken mån man har funnit ett nytt förhållningssätt till människans inre och yttre natur.

Så länge man inte åstadkommit väsentliga förändringar även på dessa områden i jämförelse med kapitalistiska samhällen, så länge har inte heller det kapitalistiska stadiet passerats.”

Så säger Otto Ullrich i sin kritik av storindustrin. I den här boken ger han ett värdefullt bidrag till den diskussion om teknik och samhälle som i Sverige inleddes men ingalunda avslutades i och med folkomröstningen om kärnkraften.

Mer information

Vikt 0,189 kg
Författare

Otto Ullrich