Industrialismens rötter – Merike Fridholm m.fl

50,00kr

Under tidigt 1700-tal var Sverige fortfarande ett feodalt samhälle. Det var baronernas, jorddrottarnas och herreskapens Sverige. Men under seklets gång skapas först och främst förutsättningarna för detta samhälles undergång och upprättande av en kapitalistisk samhällsordning i dess ställe, men också för den industriella expansionen under senare delen av 1800-talet. Till skillnad från den gängse historiesynen menar författarna att dessa förändringar skedde successivt över en lång tidsperiod, och att de hela tiden hade sitt ursprung inom jordbruket under 1700- och 1800-talet och i kampen mellan huvudklasserna i det feodala Sverige, mellan bönder och feodalherrar.

1 i lager

Beskrivning

Under tidigt 1700-tal var Sverige fortfarande ett feodalt samhälle. Det var baronernas, jorddrottarnas och herreskapens Sverige. Men under seklets gång skapas först och främst förutsättningarna för detta samhälles undergång och upprättande av en kapitalistisk samhällsordning i dess ställe, men också för den industriella expansionen under senare delen av 1800-talet. Till skillnad från den gängse historiesynen menar författarna att dessa förändringar skedde successivt över en lång tidsperiod, och att de hela tiden hade sitt ursprung inom jordbruket under 1700- och 1800-talet och i kampen mellan huvudklasserna i det feodala Sverige, mellan bönder och feodalherrar.

Mer information

Vikt 0,087 kg