Handbok i svensk kvinnohistoria

90,00kr

“Kvinnors liv i familj och samhälle har alltid skilt sig från mäns liv. Deras villkor har reglerats av särskilda lagar och förordningar som mestadels begränsat deras handlingsfrihet och rörelsefrihet. Normerna för deras uppträdande har varit andra än för männen. Till kvinnohistoriens viktigaste uppgifter hör att söka orsakerna till att det varit så.

Vad har t.ex. den biologiska könsskillnaden betytt för den sociala arbetsdelningen mellan könen? Hur har makt- och rättighetsfördelningen mellan könen uppkommit och bibehållits? Hur har denna fördelning påverkat kvinnans tillgång till skolor och kunskap, hennes ställning i familj och politik?”

Så inleder Gunhild Kyle denna bok, den första i sitt slag som utgivits här i landet. Här skildras i stora drag kvinnors liv i Sverige från medeltid till våra dagar. Hur var kvinnolivet i staden och på landet? Kärleken och äktenskapet, kvinnors bildning och kunskap? Och vad har funnits av konstnärligt skapande? Hur har kvinnor organiserat sig?

Slut i lager

Beskrivning

“Kvinnors liv i familj och samhälle har alltid skilt sig från mäns liv. Deras villkor har reglerats av särskilda lagar och förordningar som mestadels begränsat deras handlingsfrihet och rörelsefrihet. Normerna för deras uppträdande har varit andra än för männen. Till kvinnohistoriens viktigaste uppgifter hör att söka orsakerna till att det varit så.

Vad har t.ex. den biologiska könsskillnaden betytt för den sociala arbetsdelningen mellan könen? Hur har makt- och rättighetsfördelningen mellan könen uppkommit och bibehållits? Hur har denna fördelning påverkat kvinnans tillgång till skolor och kunskap, hennes ställning i familj och politik?”

Så inleder Gunhild Kyle denna bok, den första i sitt slag som utgivits här i landet. Här skildras i stora drag kvinnors liv i Sverige från medeltid till våra dagar. Hur var kvinnolivet i staden och på landet? Kärleken och äktenskapet, kvinnors bildning och kunskap? Och vad har funnits av konstnärligt skapande? Hur har kvinnor organiserat sig?

Mer information

Vikt 0,337 kg