Från februari till oktober 1917

Av Aleksandr F Ilin-Zjenevskij

160,00kr

Den ryska revolutionen inifrån! Ögonvittnesskildring nu på svenska!

Det klassiska reportaget om oktoberrevolutionen, ”Tio dagar som skakade världen”, skrevs av den amerikanske journalisten John Reed. Till skillnad från Reed var däremot författaren till denna bok, ”Från februari till oktober 1917”, Aleksandr F. Ilin-Zjenevskij med från dag ett.

Zjenevskij var bara 23 år då revolutionen ägde rum. Han hade tvingats i exil 1912 på grund av sin politiska verksamhet och studerade i Genève, där han också anslöt sig till bolsjevikerna. Han återvände till Ryssland 1914. Samma år togs han ut för värnpliktstjänstgöring, sändes till en militärakademi och gick ut som löjtnant. Han deltog i strider vid fronten, men blev svårt skadad av en granatchock och låg ett och halvt år på olika sjukhus. Efter tillfrisknandet placerades han vid en icke-stridande enhet, den s.k. Kemiska bataljonen, i S:t Petersburg.

När februarirevolutionen bröt ut, aktiverade sig Zjenevskij genast. Han berättar om sin verksamhet från februari 1917 till oktober 1917. Zjenevskij deltog aktivt som militär organisatör och blev medlem av Petrogradsovjetens militära revolutionskommitté, som ledde det praktiska genomförandet av oktoberrevolutionen. Händelserna fram till själva oktoberrevolutionen skildras personligt, livfullt och detaljerat; det framgår också vilken handlingskraft och initiativförmåga de ryska arbetarna, soldaterna och bönderna var i stånd till.

1 i lager

Beskrivning

Den ryska revolutionen inifrån! Ögonvittnesskildring nu på svenska!

Det klassiska reportaget om oktoberrevolutionen, ”Tio dagar som skakade världen”, skrevs av den amerikanske journalisten John Reed. Till skillnad från Reed var däremot författaren till denna bok, ”Från februari till oktober 1917”, Aleksandr F. Ilin-Zjenevskij med från dag ett.

Zjenevskij var bara 23 år då revolutionen ägde rum. Han hade tvingats i exil 1912 på grund av sin politiska verksamhet och studerade i Genève, där han också anslöt sig till bolsjevikerna. Han återvände till Ryssland 1914. Samma år togs han ut för värnpliktstjänstgöring, sändes till en militärakademi och gick ut som löjtnant. Han deltog i strider vid fronten, men blev svårt skadad av en granatchock och låg ett och halvt år på olika sjukhus. Efter tillfrisknandet placerades han vid en icke-stridande enhet, den s.k. Kemiska bataljonen, i S:t Petersburg.

När februarirevolutionen bröt ut, aktiverade sig Zjenevskij genast. Han berättar om sin verksamhet från februari 1917 till oktober 1917. Zjenevskij deltog aktivt som militär organisatör och blev medlem av Petrogradsovjetens militära revolutionskommitté, som ledde det praktiska genomförandet av oktoberrevolutionen. Händelserna fram till själva oktoberrevolutionen skildras personligt, livfullt och detaljerat; det framgår också vilken handlingskraft och initiativförmåga de ryska arbetarna, soldaterna och bönderna var i stånd till.

Mer information

Vikt 0,190 kg
Författare

Aleksandr F Ilin-Zjenevskij