Arbetarnas kulturhistoriska sällskap – Minnesskrift 1926 – 1976

Av Sture W. Lantz

75,00kr

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap bildades år 1926 för uppgiften “att väcka intresse för att från förstörelse rädda allt, som ur historisk och kulturhistorisk synpunkt kan vara av betydelse för kännedom om den svenska arbetarrörelsens historia och arbetarnas liv och förhållanden.” Femtio år senare uppdrog sällskapet åt Sture W Lantz att summera resultatet av de gångna årens verksamhet, och att beskriva under vilka förhållanden och villkor arbetet har bedrivits av dem som anförtrotts de aktiva uppgifterna. Inom ramen för sin uppgift har författaren också ägnat Stockholms Arbetarbiblioteksförbund en längre beskrivning, motiverad främst av den donation som sällskapet fick mottaga när arbetarbiblioteksförbundet 1926 upphörde med sin verksamhet.

1 i lager

Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap bildades år 1926 för uppgiften “att väcka intresse för att från förstörelse rädda allt, som ur historisk och kulturhistorisk synpunkt kan vara av betydelse för kännedom om den svenska arbetarrörelsens historia och arbetarnas liv och förhållanden.” Femtio år senare uppdrog sällskapet åt Sture W Lantz att summera resultatet av de gångna årens verksamhet, och att beskriva under vilka förhållanden och villkor arbetet har bedrivits av dem som anförtrotts de aktiva uppgifterna. Inom ramen för sin uppgift har författaren också ägnat Stockholms Arbetarbiblioteksförbund en längre beskrivning, motiverad främst av den donation som sällskapet fick mottaga när arbetarbiblioteksförbundet 1926 upphörde med sin verksamhet.

Mer information

Vikt 0,28 kg
Författare

Sture W. Lantz