Antikapitalism : strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet

Av Erik Olin Wright

210,00kr

Vad dagens vänster behöver, påpekar Erik Olin Wright i “Antikapitalism. Strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet”, är ett förhållningssätt som undviker både önsketänkandet och upp­given­heten. Kapitalismen är en tillväxtmaskin men skapar samtidigt ojämlikhet och otrygghet och den förmår heller inte värna om klimatet eller naturen. Men revolutionära sam­hälls­omvandlingar har en tendens att få oavsedda konsekvenser som omintetgör deras eventuella landvinningar. Slutsatsen av detta bör emellertid inte bli att radikala förändringar är ogenomförbara och kapitalismen ofrånkomlig, utan bara att motståndet mot den rådande ordningen måste utformas annorlunda.

Som Wright ser det bör kapitalismen på samma gång angripas både uppifrån, genom statlig styrning, och nerifrån, genom ekonomisk självorganisering på basplanet. Det handlar om en sorts återupprättad socialistisk reformism av det visionära slaget och det är de tänkbara principerna för en sådan Wright diskuterar i sin koncisa framställning. Solidaritet och rättvisa är centrala värden i sammanhanget. Wright frågar sig också vad i den rika men spretiga marxistiska tanketraditionen en sådan reformism skulle kunna använda sig av och vad den behöver lägga åt sidan.
Klassperspektivet är viktigt, menar Wright, men ännu viktigare är moraliska värden som kan omfattas av alla. Socialismen bör inte minst vara ett etiskt projekt.

Erik Olin Wright (1947–2019) var en framstående amerikansk marxistisk sociolog, författare till bland annat “Envisioning Real Utopias” (2010) och “Understanding Class” (2015). “Antikapitalism” blev klar en kort tid före hans död.

Slut i lager

Beskrivning

Vad dagens vänster behöver, påpekar Erik Olin Wright i “Antikapitalism. Strategier och möjligheter i det tjugoförsta århundradet”, är ett förhållningssätt som undviker både önsketänkandet och upp­given­heten. Kapitalismen är en tillväxtmaskin men skapar samtidigt ojämlikhet och otrygghet och den förmår heller inte värna om klimatet eller naturen. Men revolutionära sam­hälls­omvandlingar har en tendens att få oavsedda konsekvenser som omintetgör deras eventuella landvinningar. Slutsatsen av detta bör emellertid inte bli att radikala förändringar är ogenomförbara och kapitalismen ofrånkomlig, utan bara att motståndet mot den rådande ordningen måste utformas annorlunda.

Som Wright ser det bör kapitalismen på samma gång angripas både uppifrån, genom statlig styrning, och nerifrån, genom ekonomisk självorganisering på basplanet. Det handlar om en sorts återupprättad socialistisk reformism av det visionära slaget och det är de tänkbara principerna för en sådan Wright diskuterar i sin koncisa framställning. Solidaritet och rättvisa är centrala värden i sammanhanget. Wright frågar sig också vad i den rika men spretiga marxistiska tanketraditionen en sådan reformism skulle kunna använda sig av och vad den behöver lägga åt sidan.
Klassperspektivet är viktigt, menar Wright, men ännu viktigare är moraliska värden som kan omfattas av alla. Socialismen bör inte minst vara ett etiskt projekt.

Erik Olin Wright (1947–2019) var en framstående amerikansk marxistisk sociolog, författare till bland annat “Envisioning Real Utopias” (2010) och “Understanding Class” (2015). “Antikapitalism” blev klar en kort tid före hans död.

Ytterligare information

Vikt 0,344 kg
Författare

Erik Olin Wright