Ägare och kapital – Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

Av Pål Brunnström

120,00kr

Det här är en bok om klass, ägare och kapital och hur två av Sveriges mäktigaste familjer under mellankrigstiden såg på sig själva och andra utifrån sin roll som kapitalägare. Under åren mellan första och andra världskriget omstöptes maktförhållandena i Sverige. Den politiska makten gled bort från den ekonomiska, arbetarrörelsen växte sig stark och utmanade kapitalet såväl politiskt som på arbetsmarknaden. Vilka idéer om klass och genus fanns i gruppen kapitalägare? Hur såg de på sin egen roll som ägare av företag och hur förhöll de sig till andra grupper i samhället, exempelvis arbetarklassen? I en kulturhistorisk studie undersöker Pål Brunnström brev skrivna av män och kvinnor inom två familjer som under lång tid dominerade inom det svenska näringslivet. Undersökningen ger ett teoretiskt bidrag till en utvecklad förståelse av klass och maskulinitet, samtidigt som det analyserade materialet ger nya perspektiv på hur livet levdes inom samhällets elitskikt.

5 i lager

Beskrivning

Det här är en bok om klass, ägare och kapital och hur två av Sveriges mäktigaste familjer under mellankrigstiden såg på sig själva och andra utifrån sin roll som kapitalägare. Under åren mellan första och andra världskriget omstöptes maktförhållandena i Sverige. Den politiska makten gled bort från den ekonomiska, arbetarrörelsen växte sig stark och utmanade kapitalet såväl politiskt som på arbetsmarknaden. Vilka idéer om klass och genus fanns i gruppen kapitalägare? Hur såg de på sin egen roll som ägare av företag och hur förhöll de sig till andra grupper i samhället, exempelvis arbetarklassen? I en kulturhistorisk studie undersöker Pål Brunnström brev skrivna av män och kvinnor inom två familjer som under lång tid dominerade inom det svenska näringslivet. Undersökningen ger ett teoretiskt bidrag till en utvecklad förståelse av klass och maskulinitet, samtidigt som det analyserade materialet ger nya perspektiv på hur livet levdes inom samhällets elitskikt.

Mer information

Vikt 0,505 kg
Författare

Pål Brunnström