Placeholder

På hemliga vägar: Svensk-norsk kurirtrafik 1940-45

79.00kr

När Norge 1940 ockuperades av Nazityskland blev det livsviktigt för motståndsrörelsen att skapa kontaktvägar till exilregeringen i London. Det kunde bara ske genom att en kurirtrafik genom Sverige upprättades. Det var ingen ofarlig verksamhet. För Per Albins samlingsregering gällde det att hålla Sverige utanför kriget, och den mäktige grannen i söder vågade man inte störa. Varje befattning med uppgifter som rörde förhållandena i det ockuperade Norge kunde leda till fängelsedom för spioneri. Likafullt var det många som deltog i kurirtrafiken över gränsen. Här spelade en icke helt okänd tysk flykting vid namn Willy Brandt en viktig roll, liksom socialminister Gustav Möller.

1 in stock

Product Description

När Norge 1940 ockuperades av Nazityskland blev det livsviktigt för motståndsrörelsen att skapa kontaktvägar till exilregeringen i London. Det kunde bara ske genom att en kurirtrafik genom Sverige upprättades. Det var ingen ofarlig verksamhet. För Per Albins samlingsregering gällde det att hålla Sverige utanför kriget, och den mäktige grannen i söder vågade man inte störa. Varje befattning med uppgifter som rörde förhållandena i det ockuperade Norge kunde leda till fängelsedom för spioneri. Likafullt var det många som deltog i kurirtrafiken över gränsen. Här spelade en icke helt okänd tysk flykting vid namn Willy Brandt en viktig roll, liksom socialminister Gustav Möller. Till största delen bars den hemliga förbindelsetjänsten dock upp av en armé av hittills namnlösa hjältar. På hemliga vägar ger en bild av kurirtjänsten under åren 1940-45: dess framväxt och utveckling. Deltagarnas egna berättelser har sammanfogats med uppgifter ur hemligstämplade arkiv till en viktig pusselbit ur den svensk-norska historien.

Additional Information

Weight 262 kg