slaughter

A troublemakers handbook 2 – How to fight back where you work

230.00kr

Det här är en grundläggande bok i klassorganisering. Den innehåller praktiska tips och konkreta lösningar på de flesta problem som uppstår under arbetets gång.

Mjukband

ISBN: 0-914093-12-6

2 in stock