“Akta er för socialdemokraterna!” – Den tidiga arbetarrörelsens agitationsbroschyrer

120.00kr

Författare: Olle Josephson och Marie Hedström
Svensk text

”Akta er för socialdemokraterna!” Den tidiga arbetarrörelsens agitationsbroschyrer. Faksimilutgåva av fjorton broschyrer med inledning och bibliografi.

Out of stock

Description

År 1885 beger sig August Palm på agitationsturné i Norrland. I kappsäcken har han 5.000 exemplar av sin lilla skrift Nutidsbetraktelser. År 1894 börjar det stora fackliga uppsvinget. En dansk möbelsnickare skriver en åttasidig broschyr som flyger i tiotusentals exemplar runt landet. År 1905 står Kata Dahlström inför 1.400 åhörare i en lada i Hälsingland och disputerar med pastor Grankvist om kristendom och socialdemokrati. Snart ligger disputationen ord för ord i ett häfte hos energiska ungdomsklubbister.

I närmare hundra år har arbetarrörelsens tidiga agitationsbroschyrer legat gömda i arkiven. Denna bok trycker om fjorton av de viktigaste från 1885 till 1908. De presenteras i en utförlig inledning, och en bibliografi ger fylliga uppgifter om arbetarrörelsens samtliga 178 agitationsbroschyrer mellan 1881 och 1909.

Marie Hedström är bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Olle Josephson är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet. Båda har i flera år medarbetat i forskningsprojektet Arbetarrörelsen och språket.

Additional information

Weight 0.479 kg