Sale!
Placeholder

Vetenskapens sociala grunder – en studie av konflikter i forskarvärlden

40.00kr 29.00kr

“Denna bok utgår från det idag alltmer uppenbara faktum att vetenskapsmän ofta råkar i konflikt med varandra, både inom grundforskningen och den tillämpade forskningen. Detta framträder som tydligast vid frågor med avgörande samhällspolitiska konsekvenser, som t.ex. kärnkraften. Men samtidigt säges ju vetenskapen vara en objektiv process, som är opåverkad av sociala strömningar och intressen. Frågan är således: Om vetenskapen är en objektiv och neutral process, där vetenskapsmän med i stort sett likadan träning (kunskapsbakgrund) har att ta ställning till samma fakta, hur är motsatta tolkningar och slutsatser möjliga?”

1 in stock

Product Description

“Denna bok utgår från det idag alltmer uppenbara faktum att vetenskapsmän ofta råkar i konflikt med varandra, både inom grundforskningen och den tillämpade forskningen. Detta framträder som tydligast vid frågor med avgörande samhällspolitiska konsekvenser, som t.ex. kärnkraften. Men samtidigt säges ju vetenskapen vara en objektiv process, som är opåverkad av sociala strömningar och intressen. Frågan är således: Om vetenskapen är en objektiv och neutral process, där vetenskapsmän med i stort sett likadan träning (kunskapsbakgrund) har att ta ställning till samma fakta, hur är motsatta tolkningar och slutsatser möjliga?”

Additional Information

Weight 0.324 kg