Placeholder

Människan som kulturvarelse

150.00kr

“Människan som kulturvarelse” är etnologins forskningsfält. Etnologerna studerar kulturmönster och livsformer inom alla samhällsskikt både i nuet och historien. Det är framförallt vardagskulturen som fångat etnologernas intresse: vardagliga tankar, handlingsmönster och ting som tillsammantagna utgör kulturens symbolvärld och materiella miljö.
I denna introduktion till etnologistudiet skildras ämnets bakgrund och de teorier som varit vägledande för forskarna. Genom konkreta exempel åskådliggörs etnologernas sätt att arbeta med källmaterial av olika slag.

1 in stock

Additional Information

Weight 0.384 kg