metoden_fram

Introduktion till metoden i Kapitalet

60.00kr

1. Förord
2. Metodens grunddrag i den politiska ekonomin
3. Vara och värde (K, 31–42/49–62)
4. Förtingsligande; den enkla värdeformen (K, 42–54/62–76)
5. Förtingsligandets konsekvenser
6. Den ideella och reella övergången till penningen (K, 54–61 och 74–81 / 76–85 och 99–109)
7. Om förhållandet mellan teori och verklighet
8. Noter
9. Litteraturlista

2 in stock

Additional Information

Weight 0.117 kg