Sale!
Placeholder

Filmen som vara

40.00kr 20.00kr

Filmen som vara undersöker med materialistisk utgångspunkt filmindustrins utveckling med betoning på den amerikanska, engelska och tyska marknaden. Boken undersöker de förutsättningar, inflytande och följder som filmen genom sin lagbundenhet till ekonomiska profitintressen och marknadskrafter är underkastad. I Filmen som vara analyseras hur filmmediet efter sin tillkomst snabbt utvecklades till en industri där produkten antog karaktär av massvara.

2 in stock

Product Description

Filmen som vara undersöker med materialistisk utgångspunkt filmindustrins utveckling med betoning på den amerikanska, engelska och tyska marknaden. Boken undersöker de förutsättningar, inflytande och följder som filmen genom sin lagbundenhet till ekonomiska profitintressen och marknadskrafter är underkastad. I Filmen som vara analyseras hur filmmediet efter sin tillkomst snabbt utvecklades till en industri där produkten antog karaktär av massvara. Inom en ytterst kort tidsrymd genomgick filmindustrin kapitalismens alla företagsformen från privata och ideella enmansföretag till internationellt organiserade och trustartade koncerner. Denna utveckling möjliggjordes bl.a. genom vardagsmänniskans umbäranden, för vilka filmen blev ett kompensatoriskt fenomen och gav möjlighet till fantasiflykt. Exempelrikt och åskådligt tillämpar Bächlin en historisk-materialistisk metod på sitt undersökningsmaterial. I en historisk översikt över filmens utveckling fram till ljud- och färgfilmens entré ges ett fylligt faktamaterial. Bokens omfångsrika teoretiska del analyserar grunddragen i filmindustrins utveckling och filmens varukaraktär. Filmen som vara har med det senaste decenniets uppvaknande intresse för marxistiskt orienterad filmvetenskap kommit att bli ett pionjärarbete och ett internationellt standardverk för förståelsen av filmens varukaraktär, men utgör även en betydelsefull grundforskning av den internationella filmindustrin.

Additional Information

Weight 0.264 kg