Placeholder

Chaplin (Pocket)

25.00kr

“Denna lilla bok är givetvis inte avsedd att vara en uttömmande biografi. Den är ett försök att – i anknuytning till vissa estetiska element och motiv i hans konst – ge en någorlunda sammanhängande bild av Chaplins utveckling som gestalt och filmskapare” – Lars Forssell i förordet

2 in stock

Additional Information

Weight 0.083 kg