Placeholder

Arbetets ansikten – Arbetardikt i Sverige under ett sekel

50.00kr

Decennierna närmast före sekelskiftet 1900 började en ny litteratur om den kroppsarbetande klassen växa fram. Den var nästan alltigenom skriven av författare som vuxit upp i arbetar- eller småbondehem. Ända fram mot 1950-talet saknade dessa skrivare högre utbildning. De hade i stället erövrat makten över orden genom folkrörelserna, det fria bildningsarbetet och de spirande folkbiblioteken.

1 in stock

Product Description

Decennierna närmast före sekelskiftet 1900 började en ny litteratur om den kroppsarbetande klassen växa fram. Den var nästan alltigenom skriven av författare som vuxit upp i arbetar- eller småbondehem. Ända fram mot 1950-talet saknade dessa skrivare högre utbildning. De hade i stället erövrat makten över orden genom folkrörelserna, det fria bildningsarbetet och de spirande folkbiblioteken.

Parnassens demokratisering medförde en oerhörd breddning av litteraturen till såväl innehåll som form och språk. Denna antologi vill visa arbetets ansikten som de avtecknar sig under det gångna seklet i den svenska arbetardiktningen. Det är en litterär strömning med förbluffande bredd och mångsidighet. Samtidsrealismen utgör under hela perioden en styrka för arbetarlitteraturen. Men här möter även modernistiska grepp och inte minst ett fabulerande, som alltsedan pionjärer som Hedenvind och Moa hämtat inspiration från det muntliga berättandet.

Additional Information

Weight 0.425 kg