View Cart "Våldtäkt och romantik : en berättelse om kvinnlig sexualitet" was successfully added to your cart.
Sale!
gamla folk

Gamla folk och nya stater – det upplösta sovjetimperiet

282.00kr 225.00kr

Med den s.k. augustikuppen 1991 upphörde i princip Sovjetunionen att existera. Sönderfallsprocessen har förlöpt snabbt och fortgår ännu. I denna bok beskrivs de nya stater och autonoma republiker som vuxit fram på det gamla sovjetimperiets ruiner – deras historia, kultur, ekonomi samt demografiska och ekonomiska förhållanden.

1 in stock

Product Description

Med den s.k. augustikuppen 1991 upphörde i princip Sovjetunionen att existera. Sönderfallsprocessen har förlöpt snabbt och fortgår ännu. I denna bok beskrivs de nya stater och autonoma republiker som vuxit fram på det gamla sovjetimperiets ruiner – deras historia, kultur, ekonomi samt demografiska och ekonomiska förhållanden. En del områden utgör redan oberoende stater, andra är på väg att vinna sin självständighet och några befinner sig i en process vars utgång ännu är osäker. Fram till idag har kunskaperna om områdena utanför Ryssland och Baltikum varit små i Sverige. Ändå har många av de nya länderna stora befolkningar, några större än flertalet västeuropeiska staters. Samtidigt är flera av dem multietniska, med betydande minoriteter och många språk inom sina gränser. Inte minst ryssarna utgör ett väsentligt befolkningselement i många av de nya statsbildningarna och kommer så att förbli medan andra och mindre folk hotar att försvinna, genom assimilation eller som en följd av den fruktansvärda miljöförstöring som pågått och pågår i deras hemländer. I Gamla folk och nya stater medverkar en rad svenska och utländska experter på de olika regionerna och länderna. Boken har sammanställts av professor Sven Gustavsson och fil. lic. Ingvar Svanberg och utges i samarbete med Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet.

Additional Information

Weight 0.707 kg