IMG_1400[1]

Från bokförlag till mediekoncern

150.00kr

I ett par spännande kapitel visas dels hur Bonniers utnyttjade sin nyvunna aktiemajoritet i Dagens Nyheter till att byta ut tidningens politiska ledning, dels hur de klarade de dubbla rollerna som tidningsägare och bokförläggare i sina kontakter med DN:s kulturredaktion. Försöket att ta över Svenska Dagbladet och göra Torgny Segerstedt till huvudredaktör är en av många okända sidor i Bonniers historia som lyfts fram.

2 in stock

Product Description

I denna första vetenskapliga framställning av familjen Bonniers historia ges en bred exposé över en mediekoncerns uppkomst. Med utgångspunkt från frågor om medieägares strategier och inflytande skildras Bonniers utveckling under en mycket dynamisk period, 1909-1929, då grunden lades för familjens starka ställning på den svenska mediemarknaden. Förläggarnas ställningstagande inför utgivning av kontroversiella manuskript skildras ingående, liksom hur förlaget avvärjde hoten mot dess position som landets ledande skönlitterära förlag. I ett par spännande kapitel visas dels hur Bonniers utnyttjade sin nyvunna aktiemajoritet i Dagens Nyheter till att byta ut tidningens politiska ledning, dels hur de klarade de dubbla rollerna som tidningsägare och bokförläggare i sina kontakter med DN:s kulturredaktion. Försöket att ta över Svenska Dagbladet och göra Torgny Segerstedt till huvudredaktör är en av många okända sidor i Bonniers historia som lyfts fram. Familjens breda kontaktnät i kulturvärlden belyses i en studie över dess relationer till olika aktörer på det litterära fältet, såsom akademiledamöter, litteraturkritiker och humanistiska forskare. Boken avslutas med en sammanställning av Bonniers totala ekonomiska utveckling under perioden.

Staffan Sundin är verksam vid ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet och knuten som expert till Rådet för mångfald inom massmedierna.

Additional Information

Weight 1.051 kg