Sale!
Placeholder

Den nya arbetaroppositionen i Sovjet

10.00kr 5.00kr

Dokumenten som presenteras i denna bok smugglades ut ur Sovjetunionen till kontakter i Väst mellan 1976 och 1978. De arbetare som skrivit dem utsattes för husundersökningar, misshandel, fängelse och mentalsjukhus. Många av dem är nu på väg till Gulag. Med ett klart och enkelt språk visar de den sovjetiska arbetarklassens grymma verklighet: “Vi är alltid hungriga, i synnerhet under den sista hälften av månaden.” “De sovjetiska fackföreningarna tillvaratar inte våra intressen”, “de har förvandlats till en organisation som är underordnad partiet och regeringen”. I desperation grundade en grupp arbetare under ledning av Vladimir Chlebanov det Sovjetiska Arbetande Folkets Fria Fackförbund (SAFFF).

Out of stock

Product Description

Dokumenten som presenteras i denna bok smugglades ut ur Sovjetunionen till kontakter i Väst mellan 1976 och 1978. De arbetare som skrivit dem utsattes för husundersökningar, misshandel, fängelse och mentalsjukhus. Många av dem är nu på väg till Gulag. Med ett klart och enkelt språk visar de den sovjetiska arbetarklassens grymma verklighet: “Vi är alltid hungriga, i synnerhet under den sista hälften av månaden.” “De sovjetiska fackföreningarna tillvaratar inte våra intressen”, “de har förvandlats till en organisation som är underordnad partiet och regeringen”. I desperation grundade en grupp arbetare under ledning av Vladimir Chlebanov det Sovjetiska Arbetande Folkets Fria Fackförbund (SAFFF). Det är den första kända oberoende sovjetiska arbetarorganisationen sedan 20-talet. Det Fria Fackförbundet är inte någon stor organisation, och det förföljs av myndigheterna. Inte desto mindre kanske dess bildande markerar en vändpunkt i Sovjetunionens historia.

Additional Information

Weight 0.157 kg