bokomslag

Maktens (o)lika förklädnander – kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige

170.00kr

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp 
det problematiska förhållandet mellan feminism, etnocentrism och rasism från varierade infallsvinklar. Den kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya millenniet. Även om tystnaden kring rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen, visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckelkategori för att förstå nutida former av social differentiering.
Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv.

2 in stock

Product Description

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp 
det problematiska förhållandet mellan feminism, etnocentrism och rasism från varierade infallsvinklar. Den kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya millenniet. Även om tystnaden kring rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen, visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckelkategori för att förstå nutida former av social differentiering.
Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv.

Att problematisera rasism innebär inte bara att förkasta den som social praxis utan också att lyfta fram och undersöka hur erfarenheter av rasismen parallellt med klass och kön formar sociala identiteter. Medvetenheten om rasism är av central betydelse för att förstå hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om sociala fenomen.

Additional Information

Weight 0.514 kg