Paket: “Demokratisk konfederalism”, “Kvinnans revolution” & “Krig och fred i Kurdistan” av Abdullah Öcalan

150.00kr

Alla böckerna till rabatterat pris.

Rojavakommittéerna har låtit översätta och trycka tre texter ur Abdullah Öcalans fängelseskrifter som förklarar teorin om demokratisk konfederalism. Detta är ideologin som ligger till grund för det samhälle som nu byggs upp i Rojava, beläget i norra Syrien. Förutom att garantera olika minoriteters rättigheter är jämställdhet mellan könen inskriven i Rojavas konstitution och Öcalan själv skriver att kvinnan måste leda revolutionen för att den ska lyckas bryta med det patriarkala system som förslavat människor i tusentals år.

Detta är första gången som Öcalans texter översätts till svenska.

 

Demokratisk konfederalism, 52 sidor
Kvinnans revolution, 92 sidor
Krig och fred i Kurdisan,

4 in stock

Additional information

Weight 0.286 kg