Sale!

2000-talets vänster – en antologi om socialismens utveckling

95.00kr 75.00kr

Det nya århundradet har inletts med en vänster på frammarsch. Ekot från WTO-protesterna i Seattle har givit råg i ryggen åt de som de senaste åren tyckt sig skönja nya internationella sociala rörelser och på hemmaplan är den utomparlamentariska radikala vänstern på många sätt den dominerande politiska kraften bland de unga.