was successfully added to your cart.

Nyinkommet från Tankekraft och Verbal förlag

 • 0
 • August 27, 2015
 • Syrien – Revolutionen, makten och människorna

  • Antologin Syrien: Revolutionen, makten och människorna  ger nya perspektiv på en av vår tids värsta konflikter och den svåra kampen mot både diktaturen och mot religiösa extremister.

 • Wellnesssyndromet

  • Känner du att du borde träna mer? Har du börjat räkna ditt kaloriintag i sömnen? Skäms du för att du inte är lyckligare? Kanske har du då drabbats av wellnessyndromet.

 • Styrandet av sig själv och andra

  • I  sina föreläsningar på Collège de France år 1983 inleder Michel Foucault en undersökning av det grekiska begreppet parrhesia.

 • Säkerhet, territorium, befolkning

  • äkerhet, territorium, befolkning, Michel Foucaults föreläsningsserie på Collège de France 1978, markerar en vändning i hans tänkande.

 • Tusen platåer

  • Tusen platåer är den andra och avslutande delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och schizofreni.

 • Till våra vänner

  • Till de för vilka civilisationens slut inte innebär världens slut;

   Till de som ser upproret först och främst som en bräsch igenom idiotins, lögnens och förvirringens organiserade herravälde;

   Till de som bakom ”krisens” täta dimma anar en teater av operationer, manövrar, strategier – och därmed möjligheten till en motattack;

   Till de som delar ut slag;

   TIl de som avvaktar det rätta tillfället;

   Till de som söker efter medbrottslingar;

   Till de som deserterar;

   Till de som håller stånd;

   Till de som organiserar sig;

   Till de som vill bygga en revolutionär kraft, revolutionär eftersom den bygger på förnimmelse;

   Detta ödmjuka bidrag till denna tids intelligens.