was successfully added to your cart.

Framtidskonferens med tema organisering 9-11 oktober

  • 0
  • June 11, 2015

Helgen den 9-11 oktober arrangerar Bokcafét i Jönköping en framtidskonferens med tema organisering.

Idén kom ur att Bokcafét i år fyller 40 år. Detta måste såklart firas! Vi tänkte att eftersom Bokcafét alltid varit en plats för folkbildning, kultur och organisering, vill vi bjuda in folk från hela Sverige (och kanske utanför) för att gemensamt bilda oss, diskutera och planera inför framtiden!

Det behövs platser där folk kan komma samman, mötas, diskutera, umgås och lära sig saker, tillsammans och var för sig. Vi kommer därför hyra hela Kulturhuset, i vilket Bokcafét ligger, och ställa föreläsningssalar, verkstäder, biograf, flera olika scener, utställningslokaler, inspelningsstudio samt husets kafé till förfogande för deltagarna på konferensen.

Vi hoppas på att fylla helgen med föredrag, workshops, bokmässa, nätverksmöten, spelningar, teater, fiskedamm, utställningar, diskussioner, filmvisningar och mycket mera.

Vår tanke är att kombinera teori och praktik genom föredrag, samtal och mer praktiskt inriktade workshops. Det skulle exempelvis kunna vara ett föredrag om stadsomvandling, ett samtal mellan olika kämpande grupper från olika städer och sedan workshops kring hur en mötesplats kan startas och drivas, eller ett föredrag  dom kampen och samhällsbygget i kurdistanska Rojawa och sedan en workshops där man arbetar med att koordinera stöd till regionen. Andra teman som planeras är bland annat arbetsplatskamp, feminism, globalisering, antifascism, arbetskritik med mera.

Dels kommer vi själva arrangera en rad föredrag, workshops och diskussioner. Det kommer även finnas utrymme för utomstående att arrangera saker. Vill du arrangera något? Hör av dig!

Det kommer finnas utrymme för drygt 80 bok- och informationsbord för förlag, bokcaféer och organisationer. Än så länge är ett tiotal inbokade. Vill ni hyra ett bord under helgen? Hör av er!

Vi har kommit en bra bit på väg redan med bland annat föreläsare, band, bokbord, artister och utställare. Men vi vill göra arrangemanget ännu större och för detta behöver vi er hjälp!

Vi planerar att fixa mat och boende för en billig slant, för detta behövs det hjälp med matlagning och att sköta serveringen. Det behövs även hjälp med arbetskraft för logistik, informatörer, hjälp med affischering och informationsspridning med mera.

Har du idéer på uppslag för arrangemanget under helgen? Hör av er! Vill ni arrangera något under helgen? Hör av er! Undrar ni något kring helgen? Hör av er! Känns det som en peppande och bra idé med detta arrangemang? Jamen se då till att komma till Jönköping och Kulturhuset helgen den 9-11 oktober!

Vi ses!