Sale!
Placeholder

Teknikpolitik: en bok om tekniken, människan och socialismen

30.00kr 20.00kr

Den tekniska utvecklingen påverkar alla områden av mänskligt liv. Att förstå, utnyttja och styra tekniken borde därför vara en av de viktigaste uppgifterna i politiken. Annars är risken att vi blir de tekniska systemens fångar istället för dess herrar. De val vi i dag träffar om t ex trafiken, energin och arbetsmiljön kommer för lång tid att bestämma medborgarnas livsvillkor.

1 in stock

Product Description

Den tekniska utvecklingen påverkar alla områden av mänskligt liv. Att förstå, utnyttja och styra tekniken borde därför vara en av de viktigaste uppgifterna i politiken. Annars är risken att vi blir de tekniska systemens fångar istället för dess herrar. De val vi i dag träffar om t ex trafiken, energin och arbetsmiljön kommer för lång tid att bestämma medborgarnas livsvillkor.

Just denna långsiktiga verkan av all teknik gör att vi behöver uppbåda både fantasi och insikter om hur tekniken samspelar med samhället i stort. Först då kan vi leda utvecklingen mot önskade mål. Och först då kan vi förena kravet på effektiv produktion med behoven av skönhet och harmoni i arbets- och vardagsliv.

I ‘Teknikpolitik’ ges en startpunkt för en diskussion om detta. Den vill hävda de humanistiska värderingar som bildar grunden för all verklig socialism. Den handlar om hur vi rätt ska bruka tekniken för att slippa behöva underordna oss den.

Lars Ingelstam har varit lärare och forskare i matematik vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Sedan 1973 är han chef för Sekretariatet för Framtidsstudier. Han har publicerat bl a debattartiklar om forskningspolitik, energi och internationella frågor och är politisk aktiv i Broderskapsrörelsen och SAP.

Additional Information

Weight 0.159 kg