9789173894265_200_stad-i-rorelse-stadsomvandlingen-och-striderna-om-haga-och-christiania

Stad i rörelse : stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania

210.00kr

På 1970-talet etablerades Christiania i Köpenhamn och Haga i Göteborg som skandinaviska centrum för urban alternativkultur och politisk aktivism. Stadsdelarna blev också hem för människor som av olika skäl befann sig i Folkhemmets sociala utkanter. I dag är Haga en gentrifierad stadsdel, medan Christiania fortfarande utgör en fristad.

Stad i rörelse är boken om striderna kring Christiania och Haga, som engagerar Slumstormare och Husnallar, punkare och hippies, arkitekter och byråkrater, ockupanter och pensionärer. Strider som ytterst handlar om ett större skifte i styrningen av staden, som leds av politiska och ekonomiska intressen.

Hagas och Christianias historier ger en bakgrund för att förstå den stadsomvandling som i dag äger rum världen över. Vem äger rätten till staden?

Out of stock

Additional Information

Weight 0.975 kg