Sale!
bokomslag

Skrivet mot vinden

80.00kr 38.00kr

Skrivet mot vinden speglar Artur Lundkvists otåliga och pådrivande roll i samhällsdebatten under mer än ett halvt sekel; den litterära modernismens genombrott, idrotten och kulturförflackningen på 20- och 30-talen, fredsfrågan och tredjeståndpunktsdebatten på 50-talet, tredje världen och Vietnamkriget på 60-talet och mycket mera – en spännvidd av ojämförligt slag. I klippbokens återblickande perspektiv blir dessutom en kontinuitet synlig, som ofta kommit i skymundan i det samtida stridsvimlet. Som underströmmen i Artur Lundkvists bidrag till den svenska kultur- och samhällsdebatten framstår här ahns envisa och många gånger inopportuna hävdande av kulturen och det estetiska motståndet som själva essensen i den utvecklande demokratin.

1 in stock

Additional Information

Weight 0.326 kg