Placeholder

Samhällsvetenskapliga perspektiv

179.00kr

Samhällsvetenskapliga perspektiv är en kritisk introduktion till samhällsvetenskapernas tanke- och arbetssätt. Här presenteras fyra olika synsätt på samhället, fyra olika sätt att förstå den sociala verkligheten: konsensusperspektivet, konfliktperspektivet, den symboliska interaktionismen och etnometodologin.

1 in stock

Product Description

Samhällsvetenskapliga perspektiv är en kritisk introduktion till samhällsvetenskapernas tanke- och arbetssätt. Här presenteras fyra olika synsätt på samhället, fyra olika sätt att förstå den sociala verkligheten: konsensusperspektivet, konfliktperspektivet, den symboliska interaktionismen och etnometodologin.

Mot bakgrunden av ett stort antal empiriska studier diskuteras också förhållandet mellan dessa olika kunskapsperspektiv och olika forskningsmetoder.

Boken är skriven av en grupp engelska universitetslärare och är tänkt som en lärobok i samhällsvetenskap. Varje kapitel avslutas med övningsfrågor och litteraturtips. Men boken är samtidigt en utmärkt vägledning för den som på egen hand vill sätta sig in i den samtida samhällsvetenskapen.

Additional Information

Weight 0.257 kg