bokomslag

Olika riktningar inom arbetarrörelsen

55.00kr

1 in stock

Product Description

Anton Pannekoeks (1873-1960) livsgärning faller inom tre områden. Han var en framstående astronom och har b l.a. skrivit standardverket om astronomins historia. Tiden före första världskriget var han aktiv inom den tyska socialdemokratins vänsterflygel som marxistisk intellektuell och funktionär. Efter 1920 var han en ledande rådskommunist i Västeuropa.

Olika riktningar inom arbetarrörelsen från 1909 är hans främsta arbete från aktiviteten inom den tyska och internationella socialdemokratin före 1914. Det är en av de förnämsta politiska analyserna inom den internationella arbetarrörelsen vid denna tid och som på grund av Pannekoeks senare politiska utveckling kommit i skymundan.

Pannekoek analyserar i detta arbete vad som är klasskampens mål för arbetarklassen; var arbetarklassens makt och maktpotential ligger; hur politiska skiljelinjer uppstår och återskapas inom arbetarklassen och dess organisationer. Därvid behandlar han särskilt förhållandet mellan parti och fackföreningsrörelse, betydelsen av parlamentarismen och den roll som andra klasser och samhällsskikt spelar för socialdemokratins politik och organisation.

Additional Information

Weight 0.84 kg