180203799_0f0c597c-769f-47e8-b4ac-53d84747e146

Kvinnan i den kinesiska revolutionen

30.00kr

Om hur kvinnorna i Kina kämpat sig fram till en bättre ställning i samhället, hur kvinnorörelsen i Kina utvecklats, och vilka kvinnor som stått i spetsen för denna rörelsen, från Konfucios Kina och fram till idag. Detta är några av de ämnen som Kate Curtin behandlar. Hon visar på vilka stora framsteg som skett för kvinnorna i Kina efter revolutionen 1949 men visar också på hur oändligt mycket som återstår att göra. “Kvinnan i den kinesiska revolutionen” är ett viktigt bidrag till förståelsen av det kinesiska samhället.

Out of stock

Additional Information

Weight 0.092 kg