Placeholder

Kan fängelset försvaras?

180.00kr

I denna bok gör Thomas Mathiesen en kritisk genomgång av teorierna och föreställningarna kring vårt lands fängelser och fängelsestraff: rehabiliteringstanken, teorierna om allmänpreventionen och oskadliggörande, synen på fängelset som avskräckningsmedel och som ett rättvist straff för en begånget brott.

Utifrån var och en av desa teorier ställer han frågan: Kan fängelset försvaras på denna grund? Och hans svar är ett klart nej. Boken utmynnar i en vision om våra fängelser – en vision i form av en avvecklingsplan.

1 in stock

Product Description

I denna bok gör Thomas Mathiesen en kritisk genomgång av teorierna och föreställningarna kring vårt lands fängelser och fängelsestraff: rehabiliteringstanken, teorierna om allmänpreventionen och oskadliggörande, synen på fängelset som avskräckningsmedel och som ett rättvist straff för en begånget brott. Utifrån var och en av desa teorier ställer han frågan: Kan fängelset försvaras på denna grund? Och hans svar är ett klart nej. Boken utmynnar i en vision om våra fängelser – en vision i form av en avvecklingsplan.

Additional Information

Weight 0.384 kg