Sale!
images[2]

Erik Gustaf Geijer – Minnen

75.00kr 50.00kr

Anknyter till, den av Minerva utgivna, Självbiografiska anteckningar av Carl Wilhelm Böttiger genom författarnas samtida vistelse vid Uppsala universitet. Geijer var dock den äldre, redan professor vid Böttigers ankomst.

Geijers skildring utkom år 1834 och är koncentrerad till hans uppväxt och läroår – från Ransäters bruk i Värmland till Uppsala.

Out of stock

Product Description

Anknyter till, den av Minerva utgivna, Självbiografiska anteckningar av Carl Wilhelm Böttiger genom författarnas samtida vistelse vid Uppsala universitet. Geijer var dock den äldre, redan professor vid Böttigers ankomst.

Geijers skildring utkom år 1834 och är koncentrerad till hans uppväxt och läroår – från Ransäters bruk i Värmland till Uppsala.

Minnen kompletteras i Minervas utgåva med två klassiksa texter; Minnestal över Esias Tegnér från år 1846 smat porträttet av fadern i Personalier över Bengt Gustaf Geijer.

Additional Information

Weight 0.312 kg