Sale!
bokomslag

Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal

175.00kr 50.00kr

Det sociala landskapet är en sociologisk översikt av samhällsutvecklingen i Sverige från 50-tal till 90-tal. En skildring av hur förändringar i maktrelationer mellan staten, företag, partier och andra organisationer bidragit till att omforma villkoren för människors vardagsliv. Här beskrivs också stabilitet och förändringar i värderingar och kulturmönster.

Out of stock

Product Description

Det sociala landskapet är en sociologisk översikt av samhällsutvecklingen i Sverige från 50-tal till 90-tal. En skildring av hur förändringar i maktrelationer mellan staten, företag, partier och andra organisationer bidragit till att omforma villkoren för människors vardagsliv. Här beskrivs också stabilitet och förändringar i värderingar och kulturmönster. Författarna redovisar såväl äldre som nyare forskning om exempelvis barnafödande och daghem, äktenskap och skilsmässor, skolgång och socialhjälp, inbrott och misshandel, arbetsförhållanden i industri- och tjänstearbete, MBL och nya ledningsfilosofier, Volvo och IKEA, TV-tittande och idrottande, dansbandsmusik och professionell fotboll, gamla och nya politiska partier, Stödstrumpor och Greenpeace. Bokens analys genomförs utifrån fyra viktiga differentieringsprocesser: klasskillnader, könsskillnader, etniska skillnader och regionala skillnader. Dessutom urskiljs framträdande förändringstendenser: internationalisering av såväl vardagsliv som politik och kultur, lönearbetets utbredning genom den offentliga sektorns tillväxt samt förändringar inom både politik och idrott.

Göran Ahrne är professor i sociologi och Christine Roman forskare vid Stockholms universitet. Mats Franzén är docent vid Uppsala universitet.

Additional Information

Weight 0.333 kg