Sale!
Placeholder

Den synliga handen

100.00kr 95.00kr

Anders Berch intog en central roll i svenskt intellektuellt liv under 1700-talet. Som den förste innehavaren av en professur i ekonomi i Sverige, vid Uppsala universitet, kom han mer än någon annan att sätta sin prägel på ekonomiämnet.
Anders Berch är huvudperson i denna bok.
Men Sven-Eric Liedmans avsikt med Den osynliga handen har inte enbart varit att skriva en forskarbiografi.
Han har en vidare ambition; att teckna en bild av idealtypen för de svenska intellektuella under 1700-talet. Och i denna strävan beger sig författaren rakt ut i frihetstidens svenska samhälle, närmare bestämt till universiteten, där han avlyssnar disputationerna, registerar grälen och läser de vetenskapliga verken. på så sätt blir boken också en framställning över den ekonomiska vetenskapens födslovåndor i Sverige.
Sven-Eric Liedman är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

2 in stock

Additional Information

Weight 0.399 kg