bokomslag

Byråkrati och reformism: En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget

96.00kr

Vid tiden för första världskriget ändrade den svenska socialdemokratin sin inställning till två viktiga och symbolladdade frågor, försvarsfrågan och synen på deltagandet i en borgerlig regering. I denna avhandling analyseras dessa omsvängningar ur två skilda perspektiv.

2 in stock

Product Description

Vid tiden för första världskriget ändrade den svenska socialdemokratin sin inställning till två viktiga och symbolladdade frågor, försvarsfrågan och synen på deltagandet i en borgerlig regering. I denna avhandling analyseras dessa omsvängningar ur två skilda perspektiv.

Det ena perspektivet behandlar de politiska institutionerna och deras förmåga att integrera arbetarrörelsen. Det parlamentariska arbetet påverkade partiets verksamhet och beslutsstruktuer, vilket bl.a. ledde till centralisering och hierarkisering. Partiets politik kom på ett avgörande sätt att utformas och förändras av riksdagsarbetet. Det andra perspektivet belyser arbetarbyråkratins roll. Ledningen för det socialdemokratiska partiet kom tidigt att ligga hos ett väl sammanhållet socialt skikt av heltidsanställda funktionärer, vilka också utgjorde basen i det parlamentariska arbetet. Undersökningen vill visa att denna arbetarbyråkrati var den centrala bäraren av reformistiska idéer inom svensk arbetarrörelse.

Additional Information

Weight 0.489 kg