Sale!
Placeholder

Blickfång Centralamerika

80.00kr 20.00kr

//..// Ambitionen för boken är flerfaldig: att tillhandahålla en allsidig basinformation om Centralamerika, att löpande dokumentera utvecklingen i regionen, samt att med intresserande organisationer samordna kurser och seminarier om aktuella förhållanden.

1 in stock

Product Description

Projektet “BLICKFÅNG CENTRALAMERIKA” omfattar en serie faktahäften om Centralamerika. Tonvikten ligger på samtida skeenden. Redovisningen sker temavis, för regionen i sin helhet. Ambitionen är flerfaldig: att tillhandahålla en allsidig basinformation om Centralamerika, att löpande dokumentera utvecklingen i regionen, samt att med intresserande organisationer samordna kurser och seminarier om aktuella förhållanden.

Additional Information

Weight 129 kg