Placeholder

Avsides: att växa upp i Tredje riket

70.00kr

Författare: Peter Bruckner
Svensk text

Boken är en exemplarisk berättelse om hur Peter växer upp som outsider i den nazistiska staten; om hur han omväxlande lider och myglar sig fram, ständigt vacklande mellan angreppslust och listig anpassning

1 in stock

Product Description

Boken är en exemplarisk berättelse om hur Peter växer upp som outsider i den nazistiska staten; om hur han omväxlande lider och myglar sig fram, ständigt vacklande mellan angreppslust och listig anpassning; om hur han i ett samhälle, där statens kontroll och tvånget att tillhöra ett kollektiva blivit något vardagligt som genomsyrar allt, söker ett frirum som ligger ”avsides” i förhållande till makten; och om hur de första kontakterna med en förbjuden kultur mitt i den barbariska vardagen leder eden unge mannen till växande tillförsikt och förmåga till politiskt handlande.

Additional Information

Weight 0.181 kg