Placeholder

August Strinberg: Citat valda och kommenterade av Per-Anders Hellqvist

35.00kr

Strindbergs tankar är sannerligen inte alltid behagliga, sympatiska och strömlinjeformade. Den som läser honom utan förutfattade meningar reagerar med entusiasm men blir också provocerad, ibland till ursinne. Likgiltig är Strindberg aldrig. Hans tankar och språk har ojämförlig suggestionskraft. Hans romaner, noveller, utredningar och brev – breven inte minst – hör till de stora läsäventyren.

3 in stock

Product Description

Ur Per-Anders Hellqvists förord: Strindbergs tankar är sannerligen inte alltid behagliga, sympatiska och strömlinjeformade. Den som läser honom utan förutfattade meningar reagerar med entusiasm men blir också provocerad, ibland till ursinne. Likgiltig är Strindberg aldrig. Hans tankar och språk har ojämförlig suggestionskraft. Hans romaner, noveller, utredningar och brev – breven inte minst – hör till de stora läsäventyren. Strindberg känner sig själv utmanad av vad han uppfattar som mjäkighet; vem kan glömma hans ord om förre vännen Carl Larsson: “Jag hade ibland en obehaglig känsla av hans vänskap, så att jag en gång brast ut: – Jag önskar att jag vore fiende med den mannen.” Men den hängivne Strindbergläsaren finner snart också hans andra sida: ömheten (t.ex. i breven till hustrurna och barnen), omtanken om många äkta vänner, hans humor och skönhetsdyrkan, det poetiska handlaget, berättandet med förmåga till djup identifikation. Mitt urval av citat ur Strindbergs skrifter och brev är förstås subjektivt. Jag har valt sådana formuleringar, som tycks mig ge en sann bild av människan och författaren August Strindberg, men inte enbart sådana, som uttrycker åsikter med vilka jag själv sympatiserar.

Additional Information

Weight 0.287 kg